IB-PYP

Şahinkaya Okulları aday okul olarak PYP uygulamakta ve IB Dünya Okulu statüsü kazanmak için çalışmalarını sürdürmektedir. IB Dünya Okulları; güçlü bir vizyon ile tüm öğrencilerine zorlayıcı ve yüksek kalitede uluslararası bir eğitim sunmak adına öğretim ve öğrenmeyi sürekli geliştirme hedefini paylaşırlar.

‘Uluslararası Bakalorya (IB), İlk Yıllar Programı (PYP)’ ile uluslararası standartlarda eğitim veren Özel Şahinkaya İlkokulunda öğrenciler; sorgulayan, düşünen, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişir.

İlk Yıllar Programı, öğrencileri ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olmaya hazırlar.

IB Misyonu: Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon, zorlayıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinde öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder.

IB Eğitimi Nedir?

3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için olan IB uluslararası eğitim baremi, akademik ve kişisel disiplini itibarıyla eşsizdir. Öğrencileri, çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya teşvik eder. Şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefler. IB, okulların; zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan, karakter sahibi, çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar.

IB Öğrenen Profili: IB öğrenenleri; ilkeli, açık görüşlü, iletişim kuran, riski göze alan, dengeli bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

Öğrenen profilinde tanımlanmış olan, değerlerle ifade edilen IB eğitimi:

• Öğrenenlere odaklanır. IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel meydan okumayı öne çıkarır.

• Öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir. IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

• Küresel bağlamlarda işe yarar. IB programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler.

• Geniş bir içerik sunar. IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

İlk Yıllar Programı (PYP) Nedir?

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip, disiplinler üstü altı temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir. PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir.

IB İlk Yıllar Programı (PYP)

• Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar.

• Öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder.

• Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler.

• Öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, disiplinler üstü altı temaya sahip olmasıdır. Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak ‘dışarıya açılmalarına’ imkân verir.

• Kim olduğumuz teması: Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı konularını içerir.

• Bulunduğumuz yer ve zaman teması: Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar, kişisel geçmişler, evler ve yolculuklar, insanın icatları, keşifleri ve göçleri, yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılarını içerir.

• Kendimizi ifade etme yollarımız teması: Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar, yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız, estetiği takdir edişimizi içerir.

• Dünyanın işleyişi teması: Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim, insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışlarını kullanış şekilleri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisini içerir.

• Kendimizi düzenleme biçimimiz teması: İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar, kurumların yapısı ve işlevi, toplumsal karar alma, ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisini içerir.

• Gezegeni paylaşmak teması: Sonlu kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar, topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler, eşit fırsatlara erişim, barış ve ihtilaf çözümlerini içerir.

Her bir tema her yıl tüm öğrenciler tarafından işlenir. (3 ila 5 yaşları arasındaki öğrenciler her yıl dört tema işler.) Bu disiplinler ötesi temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar somuttur, derinlemesinedir ve genelde birkaç hafta sürer. Bu fikirler okulun ötesindeki dünyayla ilgili olduğu için, öğrenciler bunların alakasını görürler ve bunlarla ilgi çekici ve meydan okuyucu bir şekilde bağlantı kurarlar. Bu şekilde öğrenen öğrenciler, öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde yoğunlaşırlar. Tüm öğrenciler bir sorgulama ünitesinin onları önemli bir fikre dair derinlemesine araştırma yapmaya ittiğini fark edecekler ve öğretmen de onların fikirleri ne kadar iyi anladığına dair kanıt toplayacaktır. Kendi kendilerine ve gruplar hâlinde olmak üzere öğrenme sırasında onlar için en faydalı olacak şekilde çalışabilmenin keyfine varacaklar.

Şahinkaya Schools is a candidate school for the International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme and pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.*** Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: The Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.