ŞAHİNKAYA DERSHANESİ AKADEMİK


Vizyon: Nasıl Bir İnsan ?
Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.
Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna,
Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.
Bütün bu değerlerin yanı sıra, topluma yararlı olacak kişilik özelliklerini de kazandırmak hedefimizdir. Bu noktada bize güç veren; geleneklerimiz ve okul öncesinden başlayarak tüm ilköğretim ve lise boyunca, “öğrencinin ruh sağlığını korumaya öncelik vererek aynı iklim ve kültür içinde eğitilmesi” ilkesidir.
Misyon: Nasıl Bir Dershane ?
Çocuklarımızın kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedefliyoruz.
İleri eğitim düzeylerine ulaşılabilecek merak ve aydınlıkta; yaşamdaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve birikimi yakalamış insanlar yetiştirmek,
Ulusal ve evrensel değerleri, birikimleri kavrayan ve onlara katkıda bulunan; değişim ve gelişime açık; Atatürk ilkelerine bağlı; laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı ve farklı düşünebilen, özgür, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek,
Daima sosyal yaşantıyı çeşitlendirip zenginleştirecek yatırımlara önem vermek; tüm kaynaklarını eğitim alanında kullanmak,
Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten, çalışmaları eğitim alanında referans gösterilen, etkin ve öncü bir kurum olmak ilkemizdir.
Şahinkaya Dershaneleri,
her çocuğun içindeki değerleri ortaya çıkaran; onları, haklarını koruyabilecek yapı ve donanımda, insan ilişkilerini önemseyip, evrensel ilkelerle uyumunu kurabilen, bilginin yanında uygar davranışın önemini de bilen bireyler olarak yetiştiren köklü, güvenli ve en başarılı eğitim kurumu olma özelliğini korumak için çalışır.
Şahinkaya Eğitim Kurumları''nın üniversiteye hazırlık olarak hizmet verdiği Şahinkaya Pembe Çarşı Dershanesi, Bursa''da kendine özgü eğitim ve öğretim yaklaşımıyla, başarının tesadüf olmadığını kanıtlamış ve bu konuda örnek olmuştur. Birebir eğitimin disiplinize edildiği Şahinkaya Pembe Çarşı; samimiyet ile yoğun ders çalışma disiplinini birleştirip başarı konusunda üst sınırları hedefleyen öğrencilerin tercih ettiği bir kurumdur.
Dershanemiz, gerçekleştirdiği ve hedeflediği projelerin temelinde şu anlayışı yerleştirmiştir:
Kaliteli yaşam için kaliteli eğitim
Kaliteli eğitimi sağlayabilmenin en önemli koşulu mutlu öğrenci, mutlu anne baba, mutlu öğretmen yaratabilmektir. Bu anlayış doğrultusunda; ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu, başarıyla yerine getirmektedir.
Süreci tanımlanmış ve tüm ayrıntıları göz önüne alınarak düşünülmüş bir eğitim-öğretim programıyla, gençler sınava hazırlanır ve sınava hazırlanmakla geleceğe hazırlanmak kavramları arasında bağ kurar.
Şahinkaya Pembe Çarşı Dershanesi, gençleri sınava hazırlarken öğrencilerin akademik başarı için, çaba göstermeleri ve geleceklerini önemsemeleri gerçeğini her zaman göz önünde tutar. Öğrenci kişiliklerinin zedelenmesini ve yüksek sınav kaygısı ile yıpranmalarını önlemeyi hedefler, performanslarını artırıcı anlayış benimser.
Öğretmenlerimiz; gençliğin yaşantılarına duyarlı, akademik birikimlerini artırıcı, öğrenmeye karşı tutumlarını geliştirici, sevgi ve saygıya dayalı öğrenme ortamının yaratılmasına, öğrenirken haz alınan sınıf ortamının oluşturulmasına önem verir.
Şahinkaya Dershaneleri YGS ve LYS‘ye hazırlık sürecinde başarıyı etkileyebilecek tüm değişkenlerin kontrol altında tutulması gerektiğini bilir. Bu nedenle öğrencilerin gerçek potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak, verimliliği artırmak, doğru seçim yapabilmeleri ve gerçekçi kararlar alabilmelerini sağlamak için rehber öğretmenlerimiz, her öğrencinin ihtiyacına uygun çalışmalar yaparlar.
Rehberlik Servisi’ nin temel faaliyet alanları şunlardır:
1. Eğitim Danışmanlığı
2. Kariyer Danışmanlığı
3. Tercih Danışmanlığı

Eğitim Danışmanlığı
Etkili rehberlik, öncelikle öğrenciyi tanımak ve gereksinimlerini tespit etmekle sağlanabilir. Şahinkaya Dershanesi rehber öğretmenleri öğrencilerinin ilgilerini, ihtiyaçlarını, giderilmesi gereken eksiklerini, aile yapılarını ve yaşama dair beklentilerini bireysel ve grup görüşmeleriyle öğrenirler. Güçlü yönlerinin desteklenmesi, zayıf yönlerinin güçlendirilmesi için öğrenci temelli çalışmalar yaparlar. Bu noktada öğrencilerin ebeveynleri ile iletişim kurar ve ortak stratejiler geliştirirler. Eğitim Danışmanlığı, öğrencinin başarısı üzerinde rol oynayabilecek her türlü faktörün denetimine yönelik olan tüm çalışmaları kapsamaktadır.
Kariyer Danışmanlığı
“Başarısız insan yoktur, kariyer planını yanlış yapan insan vardır ” ilkesiyle yaklaşan Şahinkaya Dershaneleri Rehberlik ve Danışmanlık Servisi, eğitimde kariyer planlama ve yönlendirme hizmeti vermektedir. Dünyada kariyer seçimi ile bireyin kişilik özelliklerini ilişkilendiren en önemli bilimsel modeli olarak kabul edilen RIASEC Modeli temel alınarak alan seçimi, üniversite türü seçimi ve mesleğe yöneltme süreçleri tamamlanmaktadır.
Tercih Danışmanlığı
Şahinkaya Dershaneleri Rehberlik ve Danışmanlık Servisi öğrencilerin ÖSS sonuçları alındığında, sadece puan ya da yüzdelik dilimi baz alarak teknik sıralama yapmak yerine, öğrencinin son tercihinde bile mutlu olabileceği üniversite türü ve meslek alanını belirlemesini önemser. Öğrencilerin ilgi, beceri, yeteneklerine uygun okul türü ve meslek alanlarının gelecekteki durumu, istihdam olanakları, tercih listesinde yer verilen kurumun kişisel gelişimlerine katkısı gibi kriterler de göz önünde bulundurularak tercih danışmanlığı yapılmaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Rehberlik Birimi’nin en önemli hizmetlerinden biri de öğrencilerin hem okulda hem de dershanede girdiği sınavların sonuçlarını takip ederek başarı grafiğindeki değişimleri incelemektir. Yapılan her sınav sonucu rehber öğretmen tarafından öğrenci bazında titizlikle incelenir ve bir önceki sınavla karşılaştırılır. Öğrencinin başarısında düşüşler yaşanıyorsa öğrenci, veli ve ders öğretmenleri ile görüşülerek bunun nedenleri araştırılır ve ihtiyaca uygun çözümler önerilir. Her sınav sonrasında rehber öğretmen öğrencileriyle sınav değerlendirmesi yapar ve bir sonraki adım için yeni ve gerçekçi hedefler belirler.
ETÜD VE LYS ÇALIŞMALARI
Pazartesi günü hariç haftaiçi her gün ders çıkışında, dershaneye gelen öğrencilerimizle küçük gruplar halinde YGS-LYS etütleri yapılır.
• Hem YGS hem de LYS konuları tamamlandıktan sonraki süreçte, konuların pekiştirilmesi, daha iyi kavranabilmesi, değişik ve pratik çözüm yollarını öğrenebilme adına gece çalışmaları yapılır.
• 11. sınıfta periyodik olarak YGS-LYS denemesi yapılmaya başlanır.
• YGS-LYS için temel konuların 11. sınıf yaz tatiline kadar bitirilmesi sağlanır.
• 11.sınıf sonu yaz tatilinde YGS-LYS ders çalışma kampları ile 12. sınıfa iyi bir başlangıç yapılır.
• 12. sınıfta birinci dönem 2 haftada bir; ikinci dönem haftada bir, sınavın yaklaştığı tarihlere doğru ise her gün YGS-LYS denemesi yapılır.
• Deneme sonuçlarının analizi karne şeklinde öğrencilere ve velilere verilir.
• Öğrencilere meslek seçimi ile ilgili, kendilerine en uygun meslek tercihi yapmaları konusunda rehberlik yapılır.
• Periyotlar halinde sınav kaygısı ile başa çıkma uygulamaları yapılır.

Sosyal Medya'da ŞAHİNKAYA


Bizi Google+ üzerinde bulun