ŞAHİNKAYA ANADOLU LİSESİ AKADEMİK


Vizyon: Nasıl Bir İnsan ?
Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.
Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna,
Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.
Bütün bu değerlerin yanı sıra, topluma yararlı olacak kişilik özelliklerini de kazandırmak hedefimizdir. Bu noktada bize güç veren; geleneklerimiz ve okul öncesinden başlayarak tüm ilköğretim ve lise boyunca, “öğrencinin ruh sağlığını korumaya öncelik vererek aynı iklim ve kültür içinde eğitilmesi” ilkesidir.
Misyon: Nasıl Bir Okul ?
Çocuklarımızın kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedefliyoruz.
İleri eğitim düzeylerine ulaşılabilecek merak ve aydınlıkta; yaşamdaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve birikimi yakalamış insanlar yetiştirmek,
Ulusal ve evrensel değerleri, birikimleri kavrayan ve onlara katkıda bulunan; değişim ve gelişime açık; Atatürk ilkelerine bağlı; laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı ve farklı düşünebilen, özgür, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek,
Daima sosyal yaşantıyı çeşitlendirip zenginleştirecek yatırımlara önem vermek; tüm kaynaklarını eğitim alanında kullanmak,
Öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; akademik başarısını yükselten, çalışmaları eğitim alanında referans gösterilen, etkin ve öncü bir kurum olmak ilkemizdir.
Şahinkaya Okulları,
her çocuğun içindeki değerleri ortaya çıkaran; onları, haklarını koruyabilecek yapı ve donanımda, insan ilişkilerini önemseyip, evrensel ilkelerle uyumunu kurabilen, bilginin yanında uygar davranışın önemini de bilen bireyler olarak yetiştiren köklü, güvenli ve en başarılı eğitim kurumu olma özelliğini korumak için çalışır.
Şahinkaya Okulları’nın temel ilke ve hedefleri doğrultusunda Anadolu Lise’mizde sınav başarısına yönelik bir öğretim programı ile birlikte,
• Araştırmacı, girişimci, üretici,
• Yaratıcı düşünen, seçenek oluşturan,
• Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen,
• Entellektüel düzeyi yüksek,
• Etik, estetik, duyarlılığı gelişmiş,
• Doğru iletişim kurma becerisine sahip,
• Ruh sağlığı yerinde
• Bireylerin yetiştirilmesini sağlayan program zenginliği ile ilerici ve öncü bir kurum olarak referans gösterilme temel hedefimizdir.
Şahinkaya Okulları Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi öğrencilerin çağdaş ve kimlik sahibi bireyler olmalarını sağlamak için sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, akademik başarılarını yükseltmek, problem ve sorun alanlarında çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla öğretmen, idareci ve ailelerle tam bir eşgüdüm içerisinde psikoloji ve eğitim alanındaki en son bilgilerden yararlanarak çalışmaktadır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar:
Rehberlik servisi öğrencilerin lise yılları boyunca kişisel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak için her sınıf düzeyinde programlar, yapılandırılmış grup çalışmaları, sınıf içi rehberlik çalışmaları ve bireysel görüşmeler yapmaktadır. Ayrıca öğrencilerin üniversite, meslek ve alan seçimi konusunda doğru kararlar alabilmeleri için hazırlık sınıfından itibaren test ve envanter uygulamaları, alan ve meslek seçimi konusunda grup çalışmaları, üniversitelere gezi ve ziyaretleri, meslekler günü etkinliği, mezun öğrencilerle sohbet günleri, çeşitli meslek alanlarının duayenlerinin konuşmacı olarak davet edildiği paneller ve öğrencilerin iş ve meslek hayatını tanımaları için her yıl iki kez organize edilen staj çalışmaları yapmaktadır.

Akademik Başarı Takibi:
Öğrencilerin akademik başarılarının takibi de rehberlik servisinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. Öğrencilerin sınav ve sözlü notları yoğun bir şekilde takip edilerek durumu yetersiz görülen öğrenciler bireysel ya da grup çalışmalarına alınarak başarılarının arttırılması için önlemler alınmaktadır. Öğrenciler verimli ders çalışma yöntemleri, zamanı planlama ve moral - motivasyon konularında desteklenmekte, hatalı yaptıkları uygulamalar düzeltilmekte ve yapılması istenen uygulamalar takip edilmektedir.

YGS-LYS Çalışmaları:
Rehberlik servisi tarafından lise son sınıf düzeyindeki öğrencilerin üniversite sınavı hazırlık çalışmaları yakın bir şekilde takip edilmektedir. Okulumuzda yapılan deneme sonuçlarına göre öğrencilerin eksikleri tespit edilmekte ve eksiklerin tamamlanması için öğrencilerle görüşülerek önlemler alınmaktadır. Öğrencilerin gittikleri dershanelerde aldıkları sonuçlar da rehberlik servisi tarafından ayrıca takip edilmektedir. YGS-LYS sürecindeki öğrenci ve aileleri yıl içerisine rehberlik servisi ve öss danışmanı tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda teknik konularda panel ve konferanslarla bilgilendirilmektedir. Ayrıca öğrencilere başvuru ve tercih döneminde bire bir danışmalık verilmekte, öğrencilerin kararsızlıkları, yapabilecekleri tercih ve teknik hataları görüşmeler sırasında tespit edilip düzeltilmektedir.

Ailelere Yönelik Çalışmalar:
Rehberlik servisi öğrenci aileleri için de faydalanabilecekleri veya ihtiyaç duyabilecekleri konularda yapılandırılmış grup çalışmaları ve konusunda uzman kişilerin davet edildiği konferans ve paneller organize etmektedir.

Şahinkaya Okulları Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda alanındaki en son gelişme ve uygulamalar doğrultusunda, aldığı meslek içi eğitim, seminer, konferans ve süper vizyonlarla bilgi ve uygulama düzeyini en üst noktada tutarak, iletişimde bulunduğu tüm birey ve birimlere en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Sosyal Medya'da ŞAHİNKAYA


Bizi Google+ üzerinde bulun